پارامترهای عمومی مورد انتظار از خنک کننده و روان کننده (آبصابون)

بطور کلی پارامترها و خواصی که از آبصابون مورد استفاده برای انجام عملیات ماشینکاری مطلوب می‌توان انتظار داشت به شرح زیر است: ظرفیت خنک کاری بالا روان کاری مناسب حفاظت در برابر خوردگی پایداری در برابر فساد باکتریایی ویسکوزیته مناسب ملاحظات بهداشتی و ایمنی ظرفیت خنک کاری...